Vedení účetnictví

Vedení a zpracování účetnictví

Účetnictví není nic jednoduchého, pokud jste ho zrovna nestudovali ve škole, nebo se jím nezabýváte profesionálně. Víme, že každý podnikatel má svou parketu, ve které je dobrý. My jsme dobří ve vedení účetnictví a jeho zpracování.

Co všechno zahrnuje kompletní zpracování a vedení účetnictví:

 • Zpracování a zaúčtování veškerých účetních dokladů
 • Vedení, zpracování a kontrola závazků a pohledávek (včetně zálohových faktur) a následné zasílání přehledů
 • Zpracování upomínek neuhrazených faktur po splatnosti podle požadavku klienta
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • Vedení a evidence skladu a skladového hospodářství
 • Příprava a zasílání platebních příkazů
 • Zpracování a podání přiznání k DPH (včetně kontrolního a souhrnného hlášení), silniční daň a další nezbytné úkony.
 • Zpracování ostatních daňových přiznání
 • Sestavení měsíční a roční účetní uzávěrky
 • Sledování saldokonta

V případě potřeby Vás budeme zastupovat na úřadech a veškeré úkony vyjednáme za Vás.

Za každé zpracované období zašleme výstupy podle potřeb klienta a to elektronicky i tištěné:

 • Měsíční výkaz zisku a ztrát, rozvaha
 • Měsíční přehled neuhrazených závazků a pohledávek, včetně zálohových faktur
 • Měsíční výstupy podle požadavků klienta
 • Roční výkaz zisku a ztrát, rozvaha
 • Roční přehled majetku
 • Roční výstupy podle potřeb klienta

Po uzavření účetního období, tedy po zpracování roční účetní uzávěrky obdrží klient přehledně uspořádané účetní doklady a veškeré roční výkazy i přehledy

Jsme profesionální tým s dlouholetou praxí a zkušenostmi. Neustále se vzděláváme a školíme, abychom šli s trendy a dokázali kvalitně zpracovat Vaše účetnictví a vše, co s tím souvisí, na co nejvyšší úrovni.

Díky našim zkušenostem v oblasti vedení účetnictví známe všechny potíže, které by mohly nastat. Předejdeme jim a odstraníme včas a efektivně.

S námi nemusíte myslet na evidenci, ani zpracování Vašeho účetnictví. Postaráme se o veškeré účetní doklady, zpracujeme závazky a pohledávky, povedeme evidenci drobného i dlouhodobého majetku. Zajistíme evidenci skladu a skladového hospodářství.

Záleží nám na tom, aby se Vám dařilo!
Hoďte starosti s účetnictvím za hlavu. Nechte ho na nás!