Mzdová a personální agenda

Mzdová a personální agenda

Mzdová a personální agenda představuje vysokou administrativní zátěž firmy. Neustále se měnící legislativní požadavky Vás mohou velmi zatěžovat. Dodržování přísných pravidel pro zachování bezpečnosti citlivých dat pak vyžaduje odbornou péči a znalosti.

Abychom ulehčili Vašemu podnikání, rádi převezmeme veškerou práci a odpovědnost za Vás. Postaráme se o kompletní vedení mezd a personální agendy, a budeme důležité termíny sledovat za Vás, aby vše bylo odevzdáváno včas a správně.

Co všechno zahrnujeme pod mzdovou a personální agendu?

 • Přihlášení / odhlášení zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
 • Zpracování a výpočet mezd, včetně exekucí
 • Výpočet srážek a odvodů
 • Přípravu výplatních pásek zaměstnanců
 • Příkazy k úhradě s výplatami mezd zaměstnanců, odvody na sociální a zdravotní pojištění, zálohou na daň z příjmů a zákonným pojištěním zaměstnavatele
 • Správu a vedení mzdových listů
 • Evidenční listy důchodového pojištění, jejich správu, vedení a odeslání na Českou správu sociálního pojištění
 • Sepsání pracovních smluv, dohod o provedení práce, nebo pracovní činnosti
 • Zpracování přehledů pro Úřad práce
 • Měsíční zpracování přehledů pro zdravotní pojišťovny a okresní správy sociálního zabezpečení
 • Zpracování vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

K veškerým úkonům poskytneme průběžné konzultace a rady. K dispozici Vám budeme na e-mailu i telefonu.

Uvědomujeme si, že Váš čas je důležitý. Proto nechceme, abyste ho ztráceli jednáním na úřadech. Poskytneme Vám proto komunikaci, případně rovnou zastupování při jednání s příslušnými úřady.

Konkrétně se správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem, pojišťovnou Kooperativa, která zajišťuje zákonné pojištění zaměstnavatele, případně s exekutorskými úřady.

Neváhejte předat nám veškerou zodpovědnost se mzdovou a personální agendou.
Získejte pro své podnikání čas navíc.